The Live Tile Experiment: The Live Tile Experiment (HD), The Live Tile Experiment -провокационный ролик Windows 8


...
The Live Tile Experiment

Рекламный ролик из Норвегии новой Windows 8-обыгрывается т.н "живая" плитка))
This film was shot downtown Oslo (Norway) to highlight one of the key innovations of Windows 8: Live Tiles. Showing the preview functionality of Live Tiles made for an evening to remember.

Learn more about Windows 8 and Live Tiles here: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/meet

Denne videoen ble laget på Majorstua for å vise en av innovasjonene i Windows 8: Dynamiske Fliser.
Vi forsøkte å vise hvordan flisene ville sett ut i virkeligheten og det skapte en minneverdig kveld!
Lær