The Jerry Thomas Speakeasy goes A for Athens смотреть онлайн


...
The Jerry Thomas Speakeasy goes A for Athens

A marvelous night I will always remember! Thanks to Leonardo Leuci, Antonio Parlapiano, Roberto Artusio, Alessandro Procoli, Luca "Freschello", Luigi Benedetti and the whole team of A for Athens Cocktail Bar.