THE MOSCK ART 2 !: the mosck's art 2!, THE MOSCK'S ART 2 ! смотреть онлайн


...
THE MOSCK ART 2 !

.:Starring - Denis Shestakov (vk.com/Mosck57)
.:Directed/Shot/Cut by Yan Bokhanovich (vk.com/id7170370)
BIG THANKS TO:
Danich d Sapozhnikov
Artem Vorokhov
Sasha Kazakov
Arkady Kazakov
Daniil Belyy
full size pic: http://farm8.staticflickr.com/7213/7360953694_2618a42..
.:Starring - Denis Shestakov (vk.com/Mosck57)
.:Directed/Shot/Cut by Yan Bokhanovich (vk.com/id7170370)
BIG THANKS TO:
Danich d Sapozhnikov
Artem Vorokhov
Sasha Kazakov
Arkady Kazakov
Daniil Belyy
full size pic: http://farm8.staticflickr.com/7213/7360953694_2618a42494_b.jpg