Giải nhất hệ chuyên nghiệp đá cầu nghệ thuật 2005 (công viên Văn Lang)


...
Giải nhất hệ chuyên nghiệp đá cầu nghệ thuật 2005 (công viên Văn Lang)