GIRLS COMMUNITY Moscow — Project818 Russian Dance Festival — Top 10 Russia: GIRLS COMMUNITY @ RDF14 Project818 Russian Dance Festival, November 1, Moscow


...
GIRLS COMMUNITY Moscow — Project818 Russian Dance Festival — Top 10 Russia

GIRLS COMMUNITY Moscow — Project818 Russian Dance Festival — Top 10 Russia

Хореографы:
-Лейла Багирова
-Алина Старостина
-Анастасия Чередникова
-Анна Гротеск
-Ольга Карпухова

Танцоры:
-Лейла Багирова
-Алина Старостина
-Анастасия Чередникова
-Анна Гротеск
-Ольга Карпухова
-Анастасия Сизова
-Евгения Соболева
-Нелли Герасимова
-Майя Нефёдорова
-Галя Листопад
-Даша Белка
-Justine Mendes
-Алина Сидоренко
-Ира Климова
-Ирина Меркулова
GIRLS COMMUNITY @ RDF14 Project818 Russian Dance Festival, November 1, Moscow 2014, Top 10 Russia

project818.com | vk.com/project818russia | vk.com/project818

facebook.com/Project818Russia
instagram.com/project818
twitter.com/project818

youtube.com/Project818Russia
youtube.com/Project818champ
GIRLS COMMUNITY @ RDF14 Project818 Russian Dance Festival, November 1, Moscow 2014, Top 10 Russia

project818.com | vk.com/project818russia | vk.com/project818

facebook.com/Project818Russia
instagram.com/project818
twitter.com/project818

youtube.com/Project818Russia
youtube.com/Project818champ