Elektrobiblioteka / Electrolibrary смотреть онлайн


...
Elektrobiblioteka / Electrolibrary

Dokumentacja pracy nad projektem dyplomowym na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, inspirowanym manifestem El Lissitzkiego z 1923 roku / Making of the diploma project on Academy of Fine Arts in Katowice (Poland), inspired by El Lissitzky's manifesto published in 1923. Zobacz stronę projektu: http://info.elektrobiblioteka.net/?lang=pl / See project info: http://www.info.elektrobiblioteka.net Zobacz artykuł i tekst manifestu: / See also article and manifesto: http://www.eyemagazine.com/blog/post/el