1.20 English For You - Level 1 - Lesson 20: 1.20 Tự học tiếng Anh với 80 VCD English For You - Level 1 - Lesson 20


...
1.20 English For You - Level 1 - Lesson 20

EFU - ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS - 30 CD

Lesson 20 - What did you do yesterday?

Bộ tài liệu cực kì đầy đủ bao gồm 80VCD dành cho đối tượng từ chưa biết tí gì về tiếng Anh (low level) đến trình độ trung cấp (intermediate). Đây là các chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình của hệ thống giáo dục Mỹ được trình bày rất khoa học, mỗi bài học có thời lượng 1 giờ đồng hồ, các chủ đề rất đa dạng từ các kiến thức ngữ pháp cơ bản đến các tình huống giao tiếp...

Bao gồm 3 cấp độ:

Low level (30CD)
Elem