ჩემო პატრიარქო დედების გალობა: ცეკვა ქორწილში ლეზგინკა - ჩერქეზმა გოგომ პატარძალი და სიძე დაჩრდილა, ბრავო!_low, Patara Qsovrelebi / პატარა ქსოვრელები -


...
ჩემო პატრიარქო დედების გალობა

პატარა ქსოვრელები - რამდენჯერაც ჩამოგსვლია ცრემლები / Patara Qsovrelebi - ramdenjerac chamogsvlia cremlebi
ჩემო პატრიარქო დედების გალობა<br/><br/>