ჩემო პატრიარქო დედების გალობა: Patara Qsovrelebi / პატარა ქსოვრელები - რამდენჯერაც ჩამოგს, ცეკვა ქორწილში ლეზგინკა - ჩერქეზმა გოგომ პატარძალი და სიძე


...
ჩემო პატრიარქო დედების გალობა