Самосовершенствование - 1. Торсунов О.Г. 02.04.2010 Рига: 02.04.2010 Рига Торсунов О.Г. Самосовершенствование 1


...
Самосовершенствование - 1. Торсунов О.Г. 02.04.2010 Рига

Торсунов Олег Геннадьевич © http://www.torsunov.ru
Семинар: Самосовершенствование. Лекция 1. Самоконтроль. 01.04.2010 Рига

Дни семинара: 02 - 04 апреля 2010

02.04.2010 - http://www.youtube.com/watch?v=lH5LdMQP8io
03.04.2010 - (1) http://www.youtube.com/watch?v=oMr9Y_Er-v4
03.04.2010 - (2) http://www.youtube.com/watch?v=FSjiWU1InK4
04.04.2010 - (1)
04.04.2010 - (2) http://www.youtube.com/watch?v=0eHcyNEGGNE

________