Презик + газ + огонёк: Презик, газ и огонёк, Презик + газ + огонёк = бум =)


...
Презик + газ + огонёк