ПАСТУШИЙ ТУЛУПЧИК: С. Копылова - Пастуший тулупчик, Светлана Копылова - Пастуший тулупчик, Пастуший тулупчик - Светлана КопылОва, ПАСТУШИЙ ТУЛУПЧИК - поёт


...
ПАСТУШИЙ ТУЛУПЧИК