Никогда не говори панде [нет]: никогда не говори нет панде, Никогда не говорите панде НЕТ!, Никогда не говори панде НЕТ, Никогда не говори Панде "НЕТ"!,


...
Никогда не говори панде [нет]