Намедни 1965. Война во Вьетнаме.: Намедни 1965. Война во Вьетнаме.


...
Намедни 1965. Война во Вьетнаме.