Майор жжёт!: майор жжет, РВВДКУ Майор жжёт!, Майор ВДВ жжёт, Рома Майоров ЖЖЕТ!!!!, Майор Виталик жжет, Майор жжёт=), Прибежали. Товарищ майор жжёт, Товарищ


...