КОТЭ молится))): КотЭ молится богу, Котэ молится)), КотЭ молиться, КОТЭ молится, КотЭ молится на холодильник...:), Котэ молится на холодильник, кот молится


...
КОТЭ молится)))