КОТЭ молится))): КотЭ молится богу, Котэ молится)), КотЭ молиться, Котэ молится, КотЭ молится на холодильник...:), Котэ молится на холодильник, Котэ молится на


...
КОТЭ молится)))