КОТЭ Зига...): Котэ зиг хаййль, Котэ зигует:))), Котэ - Зига, котэ зигует, Зигующий котэ, котэ умеет кидать зигу, котэ кидает зигу, Мой котэ зигует :D, "Зига


...
КОТЭ Зига...)