Земфира и Рената Литвинова. Интервью.: Земфира Рамазанова и Рената Литвинова. Интервью из "Зеленого театра в Земфире"., Земфира и Рената Литвинова (2008,


...
Земфира и Рената Литвинова. Интервью.