Галопом на страусе / The Gallopin' Gaucho (1928): The Gallopin Gaucho/ Галопом на страусе (1928 г.), Галопом на страусе / The Gallopin' Gaucho (1928) ,


...
Галопом на страусе / The Gallopin' Gaucho (1928)