Вот кора ахахах: Кори ахаха вот коры, Коры вот бабки жарят ахаха.Елабуга, вот это пипец коры!!! аХАХА=ъ, вот это реально коры ахаха Владен извини ахах)),


...
Вот кора ахахах