Аааааа я ору!: аааааа,,,я просто ору, Аааааа я ору! , АААААА Я ору певец года.


...
Аааааа я ору!